elevator.itr@gmail.com
09128952067
تماس با ما

درباره ما

ما زبالاییم و بالا میرویم


شرکت آسانسور ایمن تندر راشا باکادری مجرب آماده است که با سرویس ماهیانه منظم و با تشخیص بموقع نقاط مشکل دار آسانسور و تعمیر و تعویض تجهیزات از کار افتاده و با بازرسی های دوره ای به شما کمک میکند تا در مسیر تعمیرات منظم خود ادامه دهید و بدین ترتیب آسانسور ساختمان شما همیشه آماده کار و ایمن میباشد.